click to enable zoom
loading...
We didn't find any results
Uitzicht Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Volledig scherm? Prev Tekst
Your search results

Disclaimer

Wijzigingen en aanvullingen kunnen door Noordland OG ten aller tijden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving op de website worden aangebracht.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Noordland OG aan de samenstelling van de Noordland OG website en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft Noordland OG geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

Noordland OG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Noordland OG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de
website van Noordland OG opgenomen informatie en tarieven.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Noordland OG, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Noordland OG te kunnen raadplegen.

Noordland OG zal bij gebleken misbruik een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Noordland OG de informatie en/of de huisstijl te kopiëren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Noordland OG behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van deze website. Niets uit de tekst in de Noordland OG website mag op enige wijze worden vermenigvuldigd.

Compare Listings